MENU

YBrs. En. Nik Mat Sofpi Bin Megat Ab Rahman

Keanggotaan Jawatankuasa

1.    Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan Bandar dan Alam Sekitar - Ahli

2.    Jawatankuasa Tunggakan dan Rayuan Taksiran Cukai – Ahli

3.    Jawatankuasa Undang-undang, Penguatkuasaan dan Lalulintas. – Ahli

YBrs. En. Encik Wee Thing Kim

Keanggotaan Jawatankuasa

1.    Jawatankuasa Pelesenan, Peniaga Kecil dan Pembangunan     Usahawan –     Ahli

2.    Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan Bandar dan Alam Sekitar  –     Ahli

3.    Jawatankuasa Penerangan, Perpaduan dan Pelancongan – Ahli 

 

YBrs. En. Sirisena A/L George

Keanggotaan Jawatankuasa

1.    Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan Bandar dan Alam Sekitar  –     Ahli

2.    Jawatankuasa Tunggakan dan Rayuan Taksiran Cukai 

3.    Jawatankuasa Undang-undang dan Penguatkuasaan dan Lalulintas – Ahli

 

YBrs. Pn. Zainab@Robiah binti Mahmod

Keanggotaan Jawatankuasa

1.    Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan Bandar dan Alam Sekitar - Ahli

2.    Jawatankuasa Undang-undang, Penguatkuasaan dan Lalulintas. –     Ahli

3.    Jawatankuasa Tunggakan dan Rayuan Taksiran Cukai – Ahli

 

YBrs. En. Syeikh Kyairder Syamzarey bin Hj. Wan Idris

Keanggotaan Jawatankuasa

1.    Jawatankuasa Pembangunan Islam, Belia dan Kebajikan – Ahli

2.    Jawatankuasa Pelesenan, Peniaga Kecil dan Pembangunan Usahawan –     Ahli

3    Jawatankuasa Pembangunan, Pelaburan dan Projek-projek Khas - Ahli

YBrs. En. Nik Zulkifli bin Muhamad

Keanggotaan Jawatankuasa

1.    Jawatankuasa Pembangunan Islam, Belia dan Kebajikan – Ahli 

2.    Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan Bandar dan Alam Sekitar  –     Ahli

3.    Jawatankuasa Perancangan dan  Bangunan  - Ahli

4.    Jawatankuasa Pembangunan, Pelaburan dan Projek-projek Khas -     Ahli

Kemaskini Terakhir: Rabu, 12 Disember 2018 - 12:46pm