MENU
  1. Memberi Perkhidmatan kebersihan dan keindahan dalam kawasan operasi.

  2. Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang secara adil dan saksama.

  3. Merancang dan mengawal pembangunan kawasan mengikut Pelan Struktur dan Pelan Rancangan Tempatan.

  4. Menguruskan perbelanjaan dan hasil secara berhemah dan akauntabiliti.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 18 Julai 2019 - 11:50am