MENU
  1. Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan asas kepada para penduduk.

  2. Meningkatkan ekonomi dan taraf hidup para penduduk.

  3. Memastikan perancangan dan pembangunan yang teratur dalam kawasannya.

  4. Mempastikan kebersihan dan keindahan supaya sentiasa wujud.

  5. Meneguhkan kedudukan kewangan bagi menuju ke arah penguasa tempatan yang berdikari.

Kemaskini Terakhir: Isnin, 21 September 2020 - 4:00pm