MENU

Panel penggredan SSR (System Star Rating) dari Bahagian Inspektorat, Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT) telah datang melawat Majlis Daerah Tanah Merah pada 20 April 2011. Tujuan lawatan ini adalah untuk membuat penilaian bagi keseluruhan aspek pengurusan dan perkhidmatan teras agensi.