MENU

 Senarai Kenderaan Bahagian Kebersihan dan Keindahan

Bil Kenderaan Pendaftaran Thn Buatan B.T.M(kg) B.D.M(kg) No.Casis
 1.  Kompaktor  DP 4431  1985  HINO  10000  12300  Kn320-16115
 2.  Kompaktor  DW 5083  1992  ISUZU  5640  7000  NPR59P
 3.  Kompaktor  DAA 1076  1995  ISUZU  7860  11000  JALFTR12HR- 3600-057
 4.  Kompaktor  DAM 3260  2002  HINO  8500  14200  FFIJMK-10514
 5.  Kompaktor  DAM 3261  2002  HINO  8500  14200  FFIJMK-10512
 6.  Kompaktor  DAP 3260  2003  HINO  8500  14200  GHIJMK-10509
 7.  Kompaktor  DAP 3261  2003  HINO  8500  14200  GHIJMK-10510
 8.  Tailift  DAE 1734  1997  ISUZU  5350  7000  JALNPR59PM-711094
 9.  RO-RO  DJ 3495  1981  HINO      KR300-12589
 10.  Roadsweper  DAF 5337  1998  RCM-CORO      130571
 11.  Pick-up Van  WLQ 7258  2004  TATA      3740535R70618